EL-RO


Elektrische rolstoelen, Driewielfietsen, Scootmobielen

Wmo-cliënten zijn vaak machtiger dan ze zelf denken. Wie een rolstoel of een ander hulpmiddel aanvraagt bij de gemeentelijke Wmo-afdeling krijgt te maken met een standaardpakket. Een pakket dat door de gemeente veelal zwaar is uitonderhandeld met een beperkt aantal leveranciers. Maar wat nou als u uw oog op een ander - voor u beter - product hebt laten vallen? Een product dat de gemeente u in eerste instantie niet aanbiedt omdat het niet in het standaardpakket zit? Juist, dan trekt u de Wmo-Powerkaart.

De Wmo-Powerkaart schetst in heldere en begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen die de Wmo-cliënt ten dienste staan. Dat zijn artikel 2.3.6 van de Wmo, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt en artikel 2.3.2, dat u het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken. De powerkaart is een initiatief van Support Magazine, tijdschrift voor mensen met een lichamelijke beperking.


Tips voor het aanvragen van een hulpmiddel

  1. Vraag de (groene) powerkaart aan bij Support Magazine (deze is gratis)
  2. Verdiept u zich in de aanvraagprocedure. Dit is het halve werk en voorkomt onnodige vertraging in de aanvraag
  3. Beargumenteer de aanvraag van de rolstoel goed
  4. Stuur alle benodigde bijlagen mee met de aanvraag; wellicht is een medische verklaring noodzakelijk
  5. Volg de aanvraag (oftewel; blijf vinger aan de pols houden m.b.t. de behandeling van de aanvraag)
  6. Maak een kopie dossier van de aanvraag voor uw eigen administratie
  7. Maak bezwaar als u het niet eens bent met de uitspraak