top of page

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EL-RO

1. DEFINITIES

1.1 Onder EL-RO wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister met KVK-nummer 577.099.20

1.2 EL-RO is een handelsonderneming in gebruikte (elektrische) rolstoelen, scootmobielen en overige revalidatiemiddelen.

1.3 EL-RO heeft geen winkel/showroom, maar maakt gebruik van een opslag, alwaar de klant de artikelen kan bezichtigen en/of ophalen (altijd op afspraak).


2. DE ARTIKELEN

2.1 De artikelen die te koop worden aangeboden door EL-RO zijn in goede staat verkerende tweedehands goederen c.q. demo-modellen.

De mate van eerder gebruik c.q. mogelijke gebreken zal zo goed mogelijk beschreven worden.


3. OVEREENKOMST

3.1 Er is pas sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant het betreffende artikel volledig heeft betaald (volgens specificatie op de factuur).

3.2 EL-RO behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als bovengenoemd artikel 3.1 niet in acht worden genomen.


4. PRIJZEN/BETALING

4.1 Prijzen:

De door EL-RO gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's. De verkoopprijs is een afhaalprijs.

Er wordt geen BTW in rekening gebracht aangezien de margeregeling van toepassing is.

Over arbeidsloon en (nieuwe) onderdelen wordt wel BTW berekend.

4.2 Betaling:

De betaling geschiedt direct bij afhalen/levering; door middel van contante betaling of directe overmaking via internetbankieren.

Op de factuur zal het bankrekeningnummer worden vermeld.


5. RETOURNEREN

5.1 Retourneren/ruilen is niet toegestaan.


6. GEBREKEN/GARANTIE

6.1 EL-RO streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten, echter EL-RO is niet verantwoordelijk voor schade/gebrek ontstaan na aflevering van het artikel of niet juist gebruik van het artikel.

6.2 De goederen vanaf € 2.500,-- worden verkocht met 3 maanden garantie.

U dient zich te realiseren dat de goederen in goede staat verkerende tweedehands goederen c.q. demo-modellen zijn.

Uitgesloten van garantie zijn daarom; de gebruikelijke slijtage van onderdelen (waaronder accu’s), ondeugdelijk gebruik van het product (u veroorzaakt zelf schade door onjuist gebruik) en de eventuele voorrijkosten.

Mocht er onverhoopt een klacht/gebrek zijn dan wordt EL-RO hierover graag z.s.m. op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant, in redelijkheid, gezocht naar een geschikte oplossing.


7. PRIVACY

7.1. De persoonsgegevens van de klant worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de administratie en facturatie.

7.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt en na de wettelijke bewaarperiode vernietigd.


8. SCHADE/AANSPRAKELIJK

8.1 EL-RO kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei schade die door de klant, na aankoop, met het artikel wordt veroorzaakt.

In het geval van de aanschaf van een elektrische rolstoel/scootmobiel c.q. tijdens een verhuurperiode of een proefplaatsing is de klant wettelijk verplicht zelf een WA-invalidenvoertuig verzekering af te sluiten.


9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


10. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 EL-RO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

 


Vastgesteld, april 2013

bottom of page