ROLSTOEL VIA EEN PGB (Persoons Gebonden Budget)

Wie een elektrische rolstoel aanvraagt bij de gemeentelijke Wmo-afdeling krijgt te maken met een standaardpakket. Een pakket dat door de gemeente veelal zwaar is uit onderhandeld met een beperkt aantal leveranciers. In eerste instantie zal de Wmo-adviseur beoordelen of u in aanmerking komt voor een elektrische rolstoel. Indien dit het geval is, kan er weken overheen gaan voordat de adviseur van de betreffende rolstoelleverancier bij u thuis komt om de specificaties met u door te nemen. Vervolgens kan het weer weken (soms maanden) duren voordat de rolstoel bij u wordt afgeleverd en wellicht krijgt u dan (net) niet de rolstoel die perfect bij u past met de mogelijkheden die u noodzakelijk acht.


Artikel 2.3.6 van de Wmo regelt het recht op een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u ZELF een rolstoel kunt aanschaffen die bij u past en waarbij de rolstoel binnen enkele dagen door EL-RO gebruiksklaar kan worden afgeleverd nadat het PGB is toegekend.


Tips voor het aanvragen van een PBG t.b.v. de aanschaf van een elektrische rolstoel:

  • Verdiept u zich in de aanvraagprocedure. Dit is het halve werk en voorkomt onnodige vertraging in de aanvraag.
  • Beargumenteer de aanvraag.
  • Stuur alle benodigde bijlagen mee met de aanvraag; wellicht is een medische verklaring noodzakelijk.
  • Volg de aanvraag (oftewel; blijf vinger aan de pols houden m.b.t. de behandeling van de aanvraag).
  • Vraag ook na of de gemeente het onderhoud/eventuele toekomstige reparaties voor hun rekening neemt (vaak hebben zij een onderhoudscontract met een leverancier afgesloten) of dat u hiervoor een (jaarlijks) budget krijgt toegekend.


Het kan zijn dat de gemeente een offerte wil ontvangen voordat zij een PGB afgeven.
Wij kunnen deze offerte uiteraard verstrekken.

EL-RO is niet verantwoordelijk voor de aanvraag van de PGB, dit moet u persoonlijk doen.